بالکسا عسل 24 | عسل واقعا طبیعی


Saturday, 24 June 2017
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_users, 1

 

بخشی از تائیدیه ها و گواهینامه ها

 

 گواهینامه بین المللی HACCP از Qec انگلستان / لندن

 گواهینامه بین المللی HACCP  از Qec انگلستان / لندن

شماره بین المللی: 8453 - 2013

 

 گواهینامه بین المللی ایزو 9001 از Qec انگلستان / لندن

 گواهینامه بین المللی ایزو 9001 از Qec انگلستان / لندن

شماره بین المللی: 6895 - 2013

 

 گواهینامه بین المللی ایزو 22000 از Qec انگلستان / لندن

 گواهینامه بین المللی ایزو 22000 از Qec انگلستان / لندن

شماره بین المللی: 8455 - 2013

 

 گواهینامه بین المللی HALAL (حلال)

 گواهینامه بین المللی HALAL (حلال) از TUV اینترنشنال / آلمان

شماره بین المللی: 098350006490003


 گواهینامه بین المللی ایزو 10004 ویرایش 2012 (ISO.10004:2012)

 گواهینامه بین المللی ایزو 10004 ویرایش 2012 (ISO.10004:2012)

شماره بین المللی: 098350006490001

 

 گواهینامه بین المللی ایزو OHSAS 18001 - ISO.18001

 گواهینامه بین المللی ایزو OHSAS 18001 - ISO.18001 

شماره بین المللی: 098350006490002

 

 جواز تاسیس از وزارت صنایع

 جواز تاسیس از وزارت صنایع

 جواز تاسیس از جهاد کشاورزی

 جواز تاسیس از جهاد کشاورزی

 روزنامه رسمی ثبت شرکت

 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - ثبت شرکت

 گواهینامه ثبت رسمی علامت تجاری

 گواهینامه رسمی ثبت علامت

 گواهینامه ثبت علامت جدید تجاری

 سند تغییر علامت

 پروانه بهره برداری کارخانه - جهاد کشاورزی

 پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی

 تقدیرنامه میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان

 لوح تقدیر از سازمان میراث فرهنگی استاد اصفهان

 گواهینامه دوره سازمان جهانی تجارت WTO

 گواهینامه سازمان جهانی تجارت WTO

 رتبه برتر طرحهای کارآفرینی و طرحهای کسب و کار

 رتبه برتر طرحهای کارآفرینی و مهارت های کسب و کار از جهاد دانشگاهی (بدو تاسیس)

 تائیدیه وب سنج ایران

 تائیدیه وب سنج ایران

 لوح تقدیر کاربران

لوح تقدیر تعدادی از مصرف کنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 • و حدود 10 گواهینامه یا تقدیر نامه از موسسات بین المللی یا داخلی

 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
ASAL24™ | "Only Rare Honey"® Products درباره ما گواهینامه ها و افتخارات