بالکسا عسل 24 | عسل واقعا طبیعی


Saturday, 24 June 2017
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_users, 1

حضور هر شرکت موفق در نمایشگاههای داخلی و خارجی نشان از داشتن محصولی در خور جامعه بوده و می تواند بیانگر کیفیت و مفید بودن کالای آن شرکت باشد. عسل 24 نیز از این رویکرد مستثنی نبوده و برنامه ریزی خوبی در این زمینه و مخصوصا از ابتدای سال 91 نموده است. بزودی لیست نمایشگاههایی که عسل 24 در آنها حضور یافته در این قسمت قرار داده خواهد شد و همچنین لیست نمایشگاههایی که عسل 24 در 6 ماه آینده در انها حضور خواهد یافت نیز در این صفحه قرار داده خواهد شد و تمام علاقمندان و اشخاصی که از داخل و خارج کشور خواهان آشنایی حضوری با عسل 24 هستند می توانند آگاهانه در این زمینه برنامه ریزی نمایند.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn