آخرین اخبار و اطلاعات در زمینه عسل

مقایسه نرخ سود بانک و سرمایه گذاری در عسل 24

سود سرمایه گذاری
واحد سرمایه گذاری عسل 24 برای جذب سرمایه هموطنان در سراسر میهن اسلامی ایران اقدام به جذب سرمایه با پرداخت سود تقریبا دو برابر نرخ مصوب بانکها نموده است تا برای بهبود وضع مالی هموطنان بتواند قدمی بردارد و سرمایه های ساکن را در چرخه های تولید بکار گیرد تا هم به پیشرفت اقتصادی کمک شود و هم باری از دوش خانواده ها کم شودو نیز محصول ناب عسل 24 بر سر سفره های همه مردم ایران سلامتی به ارمغان بیاورد.
ما شما را به سرمایه گذاری مطمئن با پرداخت سود و تضمین سرمایه دعوت میکنیم .


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn