آخرین اخبار و اطلاعات در زمینه عسل

اسامی برندگان تیر ماه 91

اسامی برندگان تیر ماه عسل 24

برنده اول:کاربر با نام کاربری "مریم" و نام ثبت شده "مریم"
برنده شش بسته 350 گرمی عسل 24
***
برنده دوم:کاربر با نام کاربری "ساغر" و نام ثبت شده "ساغر"
برنده چهار بسته 350 گرمی عسل 24
***
برنده سوم:کاربر با نام کاربری "علیانسب" و نام ثبت شده "حسن"
برنده دو بسته 350 گرمی عسل 24

اگر شما جزو برنده ها هستید به آدرس شرکت مراجعه نموده و یا از طریق پیام داخلی به مدیریت آدرس خود را درج نمائید تا هدیه به آدرس شما ارسال گردد.
با تشکر
عسل 24
همه چیز.. با هیچ


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn