آخرین اخبار و اطلاعات در زمینه عسل

دریافت گواهینامه بین المللی ایزو OHSAS 18001

احتراما به اطلاع کلیه نمایندگان، کاربران، همکاران و مصرف کنندگان عسل 24 می رساند این شرکت از ابتدای سال 2013 موفق به دریافت گواهینامه بین المللی ایزو OHSAS 18001 - ISO.18001 با شماره گواهینامه بین المللی 098350006490002 با موضوع بسته بندی کلیه محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی از TUV اینترنشنال آلمان گردید. گواهینامه بین المللی سیستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

گواهینامه بین المللی سیستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 چیست؟

ضمن بیان نیازمندیهایی برای سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای، سازمان را قادر به کنترل کلیه ریسک های ایمنی و سلامت حرفه ای نموده و کارایی سیستم را در این راستا بهبود می بخشد.

استاندارد OHSAS نه تنها مبین ویژگیهای یک سیستم ایمنی و سلامت حرفه ای است بلکه، مشخصات جزیی تری را برای طراحی یک سیستم مدیریت عمومی اظهار می نماید.

استاندارد مذکور سازمان را در راستای نیل به اهداف زیر یاری می کند:

برقراری سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای برای محدود نمودن و یا کاهش ریسک کارکنان و دیگر ذینفعان سازمان که در حین فعالیت در معرض تاثیرپذیری ریسکهای ایمنی و سلامت حرفه ای قرار دارند. 

اجراء، نگهداری و بهبود مستمر سیستم ایمنی و سلامت حرفه ای. 

ایجاد اطمینان از اینکه تطابق مورد نظر با خط مشی ایمنی که توسط سازمان بیان شده، برقرار شده است. 

کمک به خودارزیابی و در نتیجه توصیف بهتر میزان تطابق عملکرد سازمان با ویژگی ها و مشخصات سیستم های ایمنی و سلامت حرفه ای. 

▪ مزایای بکار گیری استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ 

ـ تفکری طرح ریزی شده و مستند در ارتباط با بهداشت و ایمنی شغلی 

ـ ساختاری مناسب برای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی 

ـ ایجاد محیط کاری ایمن‌تر و سالم‌تر 

ـ افزایش آگاهی و دانش در خصوص مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 

ـ کاهش ریسک حوادث، رویدادها و .... 

ـ دامنه کاربرد: این استاندارد در کلیه سازمان‌های تولیدی و خدماتی کاربرد دارد.

 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn