آخرین اخبار و اطلاعات در زمینه عسل

پیش نویس استاندارد صنایع غذایی

 

 

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، به نقل از روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، تفاهمنامه همکاری بین این سازمان و کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در زمینه اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و به منظور گسترش همکاری های علمی و فنی در زمینه اجرا و نظارت بر کنترل کیفی فرآورده های غذایی به امضاء رسید. 

دراین تفاهمنامه بررسی و به روز رسانی استانداردهای صنایع غذایی، مشارکت در تهیه و تدوین پیش نویس استانداردهای ملی و بین المللی صنایع غذایی، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط، ترویج فرهنگ استاندارد، کنترل کیفی محصولات صنایع غذایی تولیدی، صادراتی و وارداتی، نمونه برداری از مراکز تولید، توزیع و عرضه این محصولات از موضوعات این تفاهمنامه بود.
بر اساس این تفاهمنامه، سازمان ملی استاندارد ایران متعهد شد موضوعات پیشنهادی کانون صنایع غذایی را برای تدوین استانداردهای ملی بررسی و و در واگذاری تهیه پیش نویس استانداردهای ملی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای کانون تعیین اولویت کند.
با اجرای این تفاهمنامه سازمان ملی استاندارد ایران متعهد می شود فهرست استانداردهای ملی تدوین شده مرتبط را در اختیار کانون صنایع غذایی قرار دهد، بستر لازم را جهت تائید صلاحیت آزمایشگاه‌های مورد نیاز کانون ایجاد کند و زمینه لازم برای حضور متخصصان و کارشناسان کانون در جلسات کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی سازمان های بین المللی استاندارد در کشور را فرآهم آورد.
در این تفاهمنامه کانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز متعهد شد در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی کنترل کیفی محصولات در مراکز تولید، توزیع و عرضه همچنین ترویج فرهنگ استاندارد مشارکت داشته باشد.
همچنین کانون صنایع غذایی متعهد شد نتایج بررسی آزمایشات انجام شده و نمونه برداری و اعلام هرگونه انحراف از روش های اعلام شده را در اختیار این سازمان قرار دهد.
این تفاهم نامه که در 4 ماده و 25 بند و یک تبصره به مدت 2 سال تعیین شده و برای دوره های بعدی قابل تمدید است،به امضای مرتضی امامی معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران و ابوالحسن خلیلی دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران رسید.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn