آخرین اخبار و اطلاعات در زمینه عسل

اسامی برندگان اردیبهشت 93

با عرض پوزش از کلیه کاربران محترم بدلیل تاخیر در منتشر نمودن لیست برندگان

برندگان قرعه کشی اردیبهشت ماه سال 93 به شرح ذیل می باشند:

برنده اول: کاربر با نام "ترانه عسل" / برنده کد جایزه خرید رایگان به مبلغ 500.000 ریال 

برنده دوم: کاربر با نام "♥♥زهـــــــــــــــــــــــــرا♥♥" / برنده کد جایزه خرید رایگان به مبلغ 500.000 ریال 

 برنده سوم: کاربر با نام "نگار"  / برنده کد جایزه خرید رایگان به مبلغ 400.000 ریال 

 برنده چهارم: کاربر با نام "رضا"  / برنده کد جایزه خرید رایگان به مبلغ 400.000 ریال 

 برنده پنجم: کاربر با نام "روژین"  / برنده کد جایزه خرید رایگان به مبلغ 300.000 ریال 

 برنده ششم: کاربر با نام "رنگین کمون"  / برنده کد جایزه خرید رایگان به مبلغ 300.000 ریال 

کد جایزه به شماره تلفن همراه ثبت شده توسط این عزیزان ارسال گردید. با تشکر


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn