عسل طبیعی | عسل 24


یکشنبه, 11 خرداد 1399

از زبان عسل...

اسم من ((عسل )) است ! هم دوا هستم ، هم غذا ، اكسير طول عمر را در من جستجو كنيد، هيچ نوع ميكروبى در من اثر ندارد. زيرا دشمن سرسخت آنها هستم . شفابخش زخمهاى دهان بوده سستى اندام عضلات را از بين مى برم . پادزهر خوبى براى سموم مختلف هستم..

 عسل طبیعی

دوست كبدم و سنگهاى كليه و مثانه را خرد مى كنم . و خلاصه هزاران خاصيت ديگر كه كمتر كسى از آن مطلع است ! مرا به فارسى انگبين ، و برادر ارجمندم را كه خوراك ملكه كندو بوده ، و داراى اكسير جوانى و طول عمر است ، شاه انگبين(ژل رویال) گویند..

من از زمانهاى خيلى دور، يعنى قبل از پيدايش انسان در كندوهاى طبيعى ، در لابلاى صخره ها و شكاف درختان جنگلى وجود داشتم ، من از نيكنوش ‍گلها و برگها و دمبرگها كه بوسيله زنبور عسل كشيده مى شود درست مى شوم زنبور عسل تمدنى بسيار قديمى دارد و قوانين كندو از زمانى اجرا مى شد كه انسان آشنا به مقررات انتظامى و حقوقى نبود، مصريان و ايرانيان عهد باستان ، تقريبا چهارهزار سال پيش به اصول كندودارى و پرورش زنبور عسل همت گماردند، سقراط مرا اكسير طول عمر مى دانست . من تنها ماده قندى بودم كه قبل از قند، كام انسان را شيرين كرده و ارزش غذايى خود را در طول تاريخ حفظ نموده ام .

در مقابر فراعنه ى مصر، كوزه هايى پر از عسل ساليان دراز باقى مانده ، و هنوز با گذشت چهل قرن فاسد نشده ، و مقدارى از منافع خود را حفظ كرده است و اين خود از عجايب ذاتى من است كه با وجود شيرينى ،فاسد  ‍نمى شوم ، كپك نمى زنم و تغيير ماهيت نمى دهم . در قرآن مجيد سوره ى مباركه ى ((نحل )) در شاءن من نازل شده و اين افتخارى بس بزرگ براى من است .

عده اى مرا هم دوا و هم غذا دانسته اند. من اين تعريف را قبول ندارم ، زيرا دوا معمولا به آن دسته از گياهان اطلاق مى شود كه با بدن انسان بيگانه بوده و پس ازتاثیر ، زيانی به دنبال مى آورد و با توجه به اينكه در عصر حاضر، بعضى از داروها بي فايده و خطرناك مى باشند كمال بى انصافى است اگر كسى مرا دوا بخواند، من با بدن انسان آشنا و يكى از غذاهاى اصلى شما هستم كه بدون تشريفات و به آسانى هضم شده ، جذب بافت هاى عضلات شما مى گردم . بهترين تعريفى كه تاكنون از من شده ، و سزاوار آن مى باشم شفا است كه بنا بر مندرجات قرآن مجيد، دروجود من  شفا موهبتى است كه ايزد توانا آنرا در نيكنوش گياهان به وديعت نهاده و براى آنكه انديشمندان پى به عظمت دستگاه آفرينش ببرند، به زنبور عسل دستور داده است كه آن را از شيره گلها و برگها گرفته ، و مرا كه حاوى نيكنوشهاى گوناگون به رنگهاى مختلف هستم بسازد.

اسرار ساختمان من با وجود پيشرفت هاى علمى هنوز بر زيست شناسان و دانشمندان ديگر كشف نشده ، و فقط مى دانند كه زنبور عسل پس از مكيدن شيره گياهان آنرا به كيسه ى عسل كه در شكم است برده و پس از چند عمل شيميايى ناشناخته و محرمانه ، آنرا به مايعى خوشبو و خوش طعم ، مقوى ، نشاط آور، و نيكو خصال تبديل كرده و در خانه هاى مومين كه قبلا ساخته شده است ، ذخيره مى نمايد. براى تهيه يك كيلو از اين شهد گوارا زنبور ناگزير است ده ميليون دفعه روى گلها بنشيند و براى شما عسل تهيه نمايد كه هم غذا باشد و هم شفا، حال اگر زنبور بجاى مكيدن شيره گلها از قند سفيد استفاده كند، فرآورده او را نمى توان عسل ناميد و به همين جهت است كه در قوانين كشورهاى مترقى ، عسل به شهدى اطلاق مى شود كه آنرا زنبور عسل پس از تغذيه از گياهان مختلف ساخته باشد. هنر من تنها شفاى بيماران نيست ، بلكه اكسير طول عمر نيز در شاه انگبين قرار دارد، و از اين رو مشاهده مى فرماييد كه عمر ملكه زنبور عسل كه تنها از شاه انگبين تغذيه مى كند، چهار تا پنج سال مى باشد. در صورتى كه عمر زنبورهاى كارگر تابستانى شش تا هشت هفته و عمر كارگر زمستانى كه از اضافات شاه انگبين بهره مند مى شوند، شش تا هشت ماه است . حال ببينيد دو زنبور كه يكى از انگبين و ديگرى با شاه انگبين تغذيه مى كند، چقدر تفاوت طول عمر دارند.

اين كه گفته شد خدا شفا را در نيكنوش ما قرار داده است ، تنها يك ادعا نيست ، بلكه متكى به دلايل علمى و تجربى زير مى باشد، نخستين تجربه اى كه آزمايش آن با وسايل علمى امروزى بسيار آسان است ، اين است كه شما مى توانيد مقدارى ميكرب خطرناك را با من مخلوط كنيد و ببينيد با اين كه من يك ماده ى غذايى كامل هستم و بايستى محيط خوبى براى پرورش ميكربها و قارچها باشم ، نه تنها اين موجودات در روى من رشد نمى نمايند، بلكه به زودى از بين رفته و اجساد آنها نيز به تدريج محو و نابود خواهد شد. اين تجربه كوچك و بسيار آسان از آن جهت شايان توجه است كه من فاقد مواد سمى هستم و با اين حال ، خاصيت ميكرب كشى و ضد عفونى كننده ى من از قوى ترين زهرها زيادتر و از همه آنتى بيوتيك ها وسيع تر است . ممكن است بعضى بپرسند كه من با كدام اسلحه به جنگ اين موجودات خطرناك مى روم ، و چگونه اين جانوران موذى را از بين مى برم . سؤالى است بسيار بجا و منطقى . من داراى چندين نوع آنتى بيوتيك خوراكى و بى ضرر با طيفى وسيع كه انسان نسبت به آنها حساسيت ندارد بوده و نيز داراى تشعشعات راديواكتيو، و از همه مهمتر داراى مقدارى دياستاز و عوامل زنده هستم كه مى توانند اين ميكربها را خورده و از بين ببرند و حتى قادرند هر ماده ى خارجى را كه با عسل مخلوط شود از خودبرانند  و روى همين اصل است كه قوى ترين ميكربها و قارچها در برابر آنها ياراى مقاومت ندارند. اگر شما عسل تازه را روى پينه هاى دست و پا و زبرى هاى روى زانو و آرنج بماليد، آنها را از بين خواهد برد و با همين حربه است كه من مى توانم سنگرهاى ميكرب هاى كهنه و مزمن را خراب كرده و به داخل آنها نفوذ نمايم .

يكى ديگر از خواص شفابخشى من آن است كه هر دارويى با من مخلوط شود و يا همراه من مصرف گردد خاصيت بهى بخشى آنرا چند برابر مى نمايم ، و روى همين اصل مسلم بود كه پزشكان و داروسازان قديم بيشتر داروها را همراه من تجويز و تهيه مى كردند.

من با داشتن قند فراوان سركه نمى شوم و قندهاى من با شيرينى فراوانى كه دارند، به دندان هاى شما صدمه نمى زنند، بلكه مى توانند آنها را سفيد و لثه ها رامحكم سازند.

شما مى توانيد از خاصيت ضد عفونى كننده من براى كليه امراض جلدى به صورت خالص و يا مخلوط با مواد گياهى ديگر استفاده كنيد،مضمضه با شربت من براى زخم هاى دهان و غرغره با آن جهت ورمهای گلو بسيار سودمند است . بهترين خمير دندان را مى توانيد از تركيب من با مواد ديگر درست نماييد و ماليدن خالص من به لثه و دندان نيز نافع است و سبب روييدن گوشت نو مى شود. من معده و عروق را باز مى كنم ليزابه هاى بلغمى را جذب و از عمق بدن بيرون مى آورم . براى سستى اندام و عضلات و استسقاء و ورم طحال مفيد مى باشم .

بادشكن بوده براى معالجه قولنج روده تجويز شده ام ، پادزهر سموم ، مخصوصا مسموميت غذايى هستم و دوست كبد و شكننده سنگهاى كليه و مثانه مى باشم . من به علت طعم شيرين ، خاطرخواه زياد دارم و ناسازگارى غذا را از بين برده ، غذاهاى ناگوار را گوارا مى سازم . چون زود جذب بافت ها مى شوم ، هر دارويى كه همراه من خورده شود به سرعت اثر نيكنوش را خواهد بخشيد.

من حاوى تمام ويتامين ها و تمام عناصر معدنى مورد نياز بدن انسان هستم و كمبودهاى غذايى را جبران مى نمايم ، با داشتن قند زياد، آن گونه كه ساير قندها براى مبتلايان به مرض قند ضرر دارند زيان بخش نيستم. براى رفع دل درد و يبوست و كم اشتهايى مى توانيد از من استفاده كنيد. خوردن من جريان خون را آسان مى كند و كندى آنرا از بين مى برد و گرفتگى مويرگها را باز مى نمايد و از سكته قلبى جلوگيرى مى نمايد. براى زخم معده و امعاء مفيد است و ترشى معدى را از بين مى برد و اشتها به غذا را زياد مى كند.

در دوران پيرى براى حفظ سلامتى انسان ، غذايى مناسبتر از من نيست . به اشخاص سالخورده بگوييد كه تا مى توانند از خوردن قند سفيد كه بى جان و مرده است خوددارى كرده و از شهد من كه زنده و فعال است تناول نمايند.

در صنعت داروسازى از وجود من براى شيرين كردن داروها بجاى قند استفاده مى كنند تا بيماران شما شفاى عاجل پيدا نمايند. مرا همراه خمير دندان كنيد تا كرم خوردگى را از بين ببرم . در حب ها - در شيافها و پمادها از من داخل كنيد تا اثر معجزه آساى آنرا ببينيد. در شهرهاى جنوبى فرانسه ، شربت مرا با مخمر آبجو مخلوط كرده و مى نوشند. عمل آنها چندان خوب نيست . زيرا مخمر آبجو قادر نيست با من رشد نمايد.

خوردن من همراه با كندر جهت پاك كردن سينه و قصبة الريه و استسقا و بند آمدن ادرار و شكستن بادهاى سرفه و دفع سموم مخلوط با آب مقطر يا باران جهت زياد شدن ادرار و خورد شدن سنگهاى كليه و مثانه و رفع تشنگى بسيار نافع است . سرمه من به تنهايى يا مخلوط با آب پياز جهت شفاف شدن چشم و رفع خارش پلك و جلوگيرى از آبريزش چشم مفيد است . اين خواص و هزاران منافع ديگر موقعى در من جمع است كه تقلبى و ساختگى نبوده ، بوسيله زنبور عسل از نيكنوش گلها تهيه شده باشم .

سكنجبينى كه با من تهيه شود، بهترين مشروبات بوده ، و صفرابرى اعلا مى باشد.

شربتها و مرباها و مارمالادها و شيرينى ها را با من درست كنيد تا از زندگانى لذت ببريد.

از نوع وحشى من هنوز در بعضى از كوههاى ايران خصوصا بلوچستان و كردستان پيدا مى شود و بسيار لذت بخش مى باشد. بهترين نوع محصول من ، محصول بهاره است كه از گلهاى معطر بهارى بهره مند گرديده است ..

به مبتلايان به جوش غرور توصيه كنيد كه همه روزه كمى عسل به صورت خود بمالند و آنقدر با دست مالش دهند تا از بين رود و بدون شستن آثار آن ديده نشود. اگر چند روز مرتبا به اين كار ادامه دهند، جوش از بين رفته و آثار آن نيز محو مى گردد

نيكنوش يك كلمه فارسى است و فرنگى ها به آن نكتار گويند.

منبع : زبان خوراکیها 

غیاث الدین جزایری

 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

دیدگاه‌ها  

 
0 #28 soheila asadzadeh 1391-05-07 14:51
نظر های ترانه خانم همش تخصصی هستش.من اول از همه نظر ترانه جونو میخونم
نقل قول کردن
 
 
+1 #27 ترانه عسل 1391-05-06 19:05
من تا حالا ندیدم عسل و توظرف فلزی بسته بندی کنن علتش چی میتونه باشه؟ آیا از لحاظ هزینه به صرفه نیس؟ یا میتونه رو خاصیت عسل تاثیر بذاره؟
نقل قول کردن
 
 
+1 #26 ساغر 1391-05-04 19:54
خیلی چیزا می خوام...
خوووووووووووووووووووو..
به همشونم می رسم. انشالله.
نقل قول کردن
 
 
+4 #25 ترانه عسل 1391-05-03 14:52
حالا که دعات اینقد زود مستجاب شدم من جای تو بودم از خدا یه چیز دیگه هم میخواستم.امتحانش ضرر نداره که ;-) نتیجه شو به منم بگو
نقل قول کردن
 
 
+4 #24 ساغر 1391-05-02 20:45
به نقل از ساغر:
خدایا به من هم از این عسل بچشان ...


دعام قبول شد به زودی می چشم. چون برنده ی سایت شدم..
هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا
نقل قول کردن
 
 
+4 #23 ساغر 1391-04-31 20:40
خدایا به من هم از این عسل بچشان ...
نقل قول کردن
 
 
+6 #22 sana sana 1391-04-29 19:04
به نقل از ترانه:
دوست خوبم ثنا جوون نکنه واس خاطر اینا هم کلاس میذاره؟؟ :lol:
هنر اینه که بعضی چیزا رو با اینکه دوس نداری ولی قبولش کنی به خودت تلقین کنی که چیز بدی تو دنیا وجود نداره حالا چه مواد غذایی باشه چه هرچی دیگه.
یه پیشنهاد بهت میدم: تو دوستتو راهنمایی کن مثلا اگه اون شیر و پیاز و خرما وعسل و... رو دوس نداره ولی همه مون میدونم که برا بدن مفید بگو بهش روش مصرفشو عوض کنه یعنی شیر وخالی نخوره شیرموز درست کنه یا شیر قهوه یا هرچیز دیگه ای تا معده اش آروم آروم بهش عادت کنه همینطور بقیه چیزا رو..

فدات شم آخه کلاس بذاره هم من اهل اهمیت دادن نیستم دوما بذاره ب کی ضرر داره مسلما ب خودش
گفتیم یمقدار اوا خواهریه
نقل قول کردن
 
 
+7 #21 ترانه عسل 1391-04-29 18:59
دوست خوبم ثنا جوون نکنه واس خاطر اینا هم کلاس میذاره؟؟ :lol:
هنر اینه که بعضی چیزا رو با اینکه دوس نداری ولی قبولش کنی به خودت تلقین کنی که چیز بدی تو دنیا وجود نداره حالا چه مواد غذایی باشه چه هرچی دیگه.
یه پیشنهاد بهت میدم: تو دوستتو راهنمایی کن مثلا اگه اون شیر و پیاز و خرما وعسل و... رو دوس نداره ولی همه مون میدونم که برا بدن مفید بگو بهش روش مصرفشو عوض کنه یعنی شیر وخالی نخوره شیرموز درست کنه یا شیر قهوه یا هرچیز دیگه ای تا معده اش آروم آروم بهش عادت کنه همینطور بقیه چیزا رو..
نقل قول کردن
 
 
+3 #20 sana sana 1391-04-29 15:55
والا ترانه من ی همکلاسی دارم شیر، پیاز، خرما، عسل، پنیر و شاید چیزای دیگه اصلا خوشش نمیاد و ب لبش نمیزنه
نقل قول کردن
 
 
+8 #19 ترانه عسل 1391-04-28 20:58
واقعا عسل نخوردن کلاس داره؟؟؟؟؟؟؟؟ مثلا کیا این کارو میکنن؟خوشحالم کردی چون من از وقتی عسل 24 و شناختم میخورم قبل اون اصلا عسل دوس مداشتم یعنی پرستیژم بالا بوده؟همین الانم عسل 24 و فقط واس خاطر فوایدش مصرف میکنم والا اصلا نمیخوردمش
نقل قول کردن
 

نوشتن نظر

کلیه نظرات (بغیر از تبلیغاتی و غیراخلاقی)منتشر خواهند شد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط