عسل طبیعی | عسل 24


شنبه, 17 خرداد 1399

50 نکته جالب در مورد زنبور عسل

عسل هـمواره به عنوان  غـذایی سالم و طبیعی مورد استفاده ی انسان بوده است و مشهوراست  که خداوند فقط دو ماده را صرفاً به عنوان غذا آفریده که یکی شیر و دیگری عسل می باشد . صرف نظر از جنبه ی غذایی برخی فرآورده های زنبورعسل ، عسل گسترده ترین و پرمصرف ترین داروی طب سنتی ایران بوده ، و تنها داروی مادی مورد اشاره در قرآن مجید است .

زنبور عسل

همچنین امروزه مشخص شده که تمام هفت فرآورده ی زنبورعسل شامل عسل ، عسلک ،  گرده ی گل ، ژله ی رویال ، موم ، بره موم و زهر به لحاظ بهداشتی و دارویی دارای اهمیت فراوان می باشند .
زنبورعسل تنها دامی است که جهت تغذیه ی خود از اندام های گیاهی یا جانوری استفاده  نمی کند و به عبارتی می تواند از هیچ ، با   ارزش ترین محصول کشاورزی و دامی را به وجود آورد . از طرفی نه تنها هیچ گونه زیانی به مراتع و محصولات کشاورزی وارد نمی کند ؛ بلکه می تواند منشأ اثرات و برکات فراوانی نیز باشد و دهها برابر قیمت عسل تولیدی ، از طریق گرده افشانی گیاهان به انسان و محیط زیست او سود برساند .
نکات کاربردی
1 - در قرآن کریم یک سوره به نام زنبور عسل آمده ودر دو آیه اشاره ی مستقیم به آن شده است  .
2 - علت اصلی رطوبت داخل کندو درزمستان ، مصرف عسل است.
3 - مصرف یک کیلو گرم عسل ،یک لیتر آب تولید می کند .
4 - بعد از عسل ، موم مهم ترین فرآورده ی زنبور عسل به شمار می آید .
5 - مهم ترین غذایی که زنبور برای رشد به آن نیاز دارد گرده است .
6 - قطر دانه های گرده حدود 5/2 تا 350 میکرون است .
7 - مقدار مصرف گرده ی یک کلونی در سال ، حدود 25 تا 35 کیلوگرم است .
8 - به طورمعمول زنبورهایی که به جمع آوری گرده مشغول هستند گاهی شهد نیز جمع آوری می کنند ؛ ولی عکس این حالت دیده نمی شود .
9- ذخیره کردن گرده ی گل فقط  درحجره های کارگر صورت می گیرد ؛ ولی در مورد عسل این طور نیست .
10- در سبد گرده ممکن است چند نوع گرده مشاهده شود ؛ ولی درعسل دان فقط یک نوع عسل است .
11- گران ترین عسل جهان عسلی است که در سواحل دریای سیاه ترکیه تولید می شود و  هر کیلو حدود 250 دلار به فروش می رسد .
12- ﮊله ی رویال موجود در حجره های کارگر مرغوبیت کمتری نسبت به ﮊله ی رویال حجره های ملکه دارد .
13- عسل تنها ماده غذایی است که در ارزیابی کیفی و استانداردهای آن ، آزمایش میکروبی وجود ندارد .
14 - قاره ی آفریقا رکورد دار تولید موم در جهان است .
15- کانـادا بـا تولید میانگین 55 کیلو عسـل به ازای هـر کنـدو در سـال ، در این زمینه رکورد داراست .
16- میانگین تولید عسل به ازای هر کندو در ایران 10کیلو است  و در جهان8 کیلو می باشد .
17- ایران از نظر تولید عسل در مقام یازدهم و از نظر تعداد کندو در مقام نهم جهانی قرار دارد .
18- زنبور، نوزادان را در دمای 5/33 درجه ی سانتی گراد در داخل کندو پرورش می دهد .
19 - ازحرارت  34-39 درجه ی سانتی گراد جهت سرد کردن کندو اقدام می شودو در زمان تهویه ی کندو،آب زیادی توسط کارگران  به داخل کندو وارد می شود .
20 - بهترین دما برای فعالیت زنبور، دمای بین 16-32 درجه ی سانتی گراد است .
21 - فعالیت زنبور در دمای 10 درجه ی سانتی گراد شروع می شود .
22 - زنبور در حرارت کمتراز 8 درجه فعالیتی از خود نشان نمی دهد .
23 -  قدرت درک تغییر درجه حرارت در زنبور10 برابر انسان است .این قدرت در انسان 2 درجه سانتیگراد است
24 - آنتن در زنبور کارگر عمدتاً به منظور یافتن گل و در ملکه برای درک وضع تخم ریزی مورد استفاده قرار می گیرد .
25 - زنبور عسل  16 زوج کروموزوم دارد  .
26 - در نهمین روز پس از تخم ریزی ،پنجمین و آخرین پوست اندازی دوران لاروی صورت می گیرد . در این مرحله سینه و شکم به طور کامل نمایان است .
27- لارو زنبور عسل در غذای خود غوطه ور است ؛ بنابر این تا پایان دوره ی لاروی که انتهای روده به مخرج وصل می شود مدفوع نمی کند .
28- میزان تخم ریزی ملکه در روز، حداکثر حدود 3000 تخم است ، که این میزان هم وزن خود ملکه است و علت آن تغذیه ی منحصربه فرد ملکه است . این موضوع در جهان جانوران یک رکورد محسوب می شود .
29 - تخم درون حجره ی ملکه با تخم درون حجره های کارگر فرقی ندارد .
30 - ملکه در هفتمین روز خروج از حجره برای جفت گیری آماده می شود .
31 - مدت زمان جفت گیری حدود 10 تا 30 دقیقه است .
32 - تخم ریزی ملکه 2 یا 3 روز بعد از جفت گیری شروع می شود و حداکثر این زمان یازده روز است.
33 - جفت گیری ملکه فقط برای یک بار در طول عمر صورت می گیرد و اسپرم دریافتی تا حدود 6 سال در کیسه ی اسپرم ملکه به صورت سالم و نیمه فعال باقی می ماند . این موضوع یکی از شگفتی های زندگی زنبور عسل و از موارد استثنایی حیات جانوران است
34-  در زنبور عسل ، متابولیسم دوران لاروی به گونه ای است که دفع مدفوع وجود ندارد .
35 - دو ملکه ی خواهر نمی توانند با هم ، همزیستی کنند ؛ ولی ملکه های مادر و دختر برای مدتی می توانند
36 - فرق لارو ملکه و لارو کارگر در مصرف ﮊله ی رویال و تغذیه ی آنهاست .
37 - کندو باید حداقل 15 تا 20 سانتی متر از زمین فاصله داشته باشد تا اولاً رطوبت را از زمین نگیرد و ثانیاً با آمدن برف ، دریچه ی پرواز بسته نشود . برای جلوگیری از ورود آب باران به داخل کندو ، کندو باید کمی به سمت جلو مایل باشد .
38 - در موقع قرار دادن بچه کندو به داخل کندو، درصورت امکان حداقل یک قاب لارو ، درون کندو قرار دهید .
39 - ارتفاع دریچه ی پرواز 7 میلی متر است .
40 - زنبور نر فاقد نیش ، سبد گرده ، غدد مولد موم و خرطوم کامل است . جثه ی زنبور نر نسبت به زنبورهای کارگر ، بزرگتر است .
41- پرواز آشنایی  با محیط  از سن یک هفتگی پس از خارج شدن از حجره شروع می شود .
42- حـجره هـای شـان ها بر حسب اندازه به دو گروه  کارگری و نـر تقسیم می شود . ملکه بـا اندازه گیری اختلاف  5/1 میلی متری بین آنها انتخاب می کند که تخم نر بگذارد یا کارگر .
43 - زنبور ملکه ، شکمی بلند وکشیده دارد . بال های آن نسبت به شکم کوتاه است و فاقد غدد مولد موم وسبد گرده می باشد .
44 - زنبور در شب پرواز نمی کند و مانند مورچه حرکت می کند .
45 - زنبور عسل برای نیش زدن نیاز دارد شکم خود را 90 درجه بچرخاند . بنا بر این زنبورهای بچه کندو و زنبور برگشتی از مزرعه بدلیل پر بودن شکم این امکان را ندارند .
46 - در انتخاب محل کندوی جدید (بچه کندو) نوعی سیستم رای گیری در کلونی حاکم است ؛ بدین معنی که محل هایی که بیشترین رقص در مورد آنها صورت می گیرد ، انتخاب می شوند .
47 - ملکه هیچ موقع از نیش خود به جز در مقابله با رقبا استفاده نمی کند ؛ زیرا هم شکم او  پر است و هم نیاز نیست در جایی که کارگران هستند از نیش خود استفاده کند . بعلاوه کلونی با وجود ملکه برپاست ودر صورت اضطرار، اگر از نیش خود استفاده کند ، به دلیل نداشتن خارهای وارونه روی نیش نخواهد مرد .
48 - ملکه تنها عضوی از کلونی است که در کندو دفع مدفوع دارد . این مدفوع بلافاصله توسط پرستاران به خارج کندو منتقل می شود . این موضوع رابطه ی تنگاتنگی با امنیت کلونی دارد . زنبور نر و کارگر مدفوع خود را خارج از کندو دفع می کنند . این دو زنبور حتی قادرند در زمستان یا در شرایط بد اقلیمی ، مدفوع خود را تا 6 ماه نگه دارند .
49 - در زمان تکثیر کلونی ، علایم و نشانه های مسیر برگشتی به کندوی مادر ، درعرض چند دقیقه از حافظه ی زنبورهای همراه بچه کندو پاک شده ، علایم مکان جدید جایگزین می گردد.
50 - دو مشکل بزرگ صنعت زنبورداری در سطح جهان ، یکی بچه کندو و دیگری زمستان گذرانی در مناطقی غیر از استوا ست .


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

دیدگاه‌ها  

 
0 #21 hamid12 1394-12-10 16:13
لطفا جواب بدید چرا زنبور به زنبور عسل مشهور شد؟؟ :cry: :-*
نقل قول کردن
 
 
+2 #20 nasim 1393-09-02 17:13
من مطلب 44رونشنیده بودم جالب بود
نقل قول کردن
 
 
+8 #19 مهدی 1393-07-23 02:18
ممنون بابت مقالات پر بارتون
نقل قول کردن
 
 
+17 #18 sana sana 1391-04-29 18:28
به نقل از mehdi mehdi:
به نقل از ترانه:
یه سوال که چند ساله ذهنمو مشغول کرده:
چرا هیچوقت زنبور و هیچ حشره ای منو نیش نمیزنه حتی تو وسط تابستون تو حیاط هم بخوابم.؟

خیلی دوست داشتم سایت یه جایی رو داشت که صدای آدم رو ضبط میکرد و می شد اینجا گذاشت تا من بخندم و همه بدونن چقدر بامزه ای که حشرات هم جرات نمی کنند بیان نیشت بزنن. (مزاحه ها) خب حشرات دوست دارن کسی رو نیش بزنن تا حالشو ببرن دیگه شاید در مورد تو کلیه حشرات متفقا این نظر رو ندارن. خب گفتم شاید چون مطمئن نیستم.

خیر مهدی جان در اشتباهی زنبورا ترانرو نیش نمیزنن چون ک زنبورا گلارو نیش نمیزنن میفهمی ک چی میگم؟
دلم برات میسوزه قد کاکتوس هم ظرافت نداری
:sigh:
نقل قول کردن
 
 
+14 #17 ترانه عسل 1391-04-21 10:04
دوستان پرسیده بودند آیا بعد نیش زدن خود زنبور میمیرد؟
جواب:نیش زنبور عسل دارای چنگکهایی است که بعد از گزیدن از بیرون آمدن نیش جلوگیری می کنند. هنگامی که زنبور عسل پرواز کنان دور می شود اغلب نیش و قسمتی از بدنش را جا می گذارد . اگر این اتفاق بیفتد زنبور عسل حتمأ می میرد.
نقل قول کردن
 
 
+16 #16 ترانه عسل 1391-04-16 10:41
زنبورها هنگام بروز بیماری از وز وز کردن می افتند پس اگه دیدین زنبوری وز وز نمیکنه یعنی طفلی بیمار شده :sad:
نقل قول کردن
 
 
+22 #15 ترانه عسل 1391-04-13 08:09
در 1923 پروفسور كارل فون فریش KARL VON FRISCH اهل اطریش موفق به كشف طرز حرف زدن زنبور عسل گشته وبه همین دلیل هم در سال 1973 برندة جایزه نوبل شد.چه جوری کشف کرده نمیدونم؟ولی فک کنم اون علاقه اش به زنبور وعسل حتی بیشتر از ماها بوده
نقل قول کردن
 
 
+18 #14 ترانه عسل 1391-04-12 18:21
خب خانم موشه هم باشه رقیب آقا گربه که هست می بینی تام هم کم میاره. :D :lol:
نقل قول کردن
 
 
+14 #13 همشهری 1391-04-12 15:24
ترانه خانم بد نیست بدونی بچه بودیم مامانم قصه میگفت وقتی به سلطان جنگل میرسید میگفت آقا شیره ولی به موش چی میگن؟من نمیگم خودت بگو :lol:
نقل قول کردن
 
 
+13 #12 ترانه عسل 1391-04-12 10:12
شوخی بس دیگه
لطفا:
برسیم به اصل مطلب:
چرا ما تو قصه ها همیشه حیوونای خوشگل و مث آهو، خرگوش ، پروانه رو خانم صدا میکنیم مثلا میگیم خانم خرگوشه ،ولی بعضی حیوونا ی دیگه مث مار، گرگ و آقا صدا میکنیم ....؟؟؟؟؟
حالا تو این زنبوره موندم آقا صدا کنیم خوبه خانم؟
نقل قول کردن
 

نوشتن نظر

کلیه نظرات (بغیر از تبلیغاتی و غیراخلاقی)منتشر خواهند شد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط

ASAL24™ | "Only Rare Honey"® Products مطالب و مقالات بانک مقالات عسل 50 نکته جالب در مورد زنبور عسل