جفت گیری ملکه با بیش از 100 شریک جنسی

موارد بسیار نادری را می توان یافت که در آن بانوی خانواده سلطنتی تشویق به داشتن شرکای جنسی متعدد شود و شاید هرگز چنین اتفاقی روی ندهد. اما در مورد زنبورهای عسل این عامل به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل در بقای آنها بشمار می رود.


دانشمندان دانشگاه لیدز در حال بررسی علت افزایش مرگ و میر زنبورهای عسل در سرتاسر جهان می باشند. اگر چه زنبورهای عسل ملکه بیش از صد شریک جنسی مختلف دارند، اما به نظر می رسد این برای بقای یک کلونی زنبور عسل کافی نباشد.

دانشمندان می گویند: اگر زنبورهای عسل ملکه با شرکای جنسی متعددی که همزمان از نظر ژنتیکی نیز دارای تنوع می باشند، جفت گیری کنند، می توانند از این طریق مانع گرفتار شدن بچه هایشان به بیماری ها مختلف شوند.
برخی افزایش مرگ ومیر زنبورهای عسل را به عواملی مانند: تغییرات محیط زیستی، مواد شیمایی آفت کش، تششعات تلفن های همراه، گیاهان تراریخته و یا ترکیبی از این عوامل نسبت می دهند.
دکتر بیل هگز از دانشگاه لیدز می گوید: جفت گیری زنبور عسل ملکه با زنبورهای نر متعددی که تنوع ژنتیکی بالایی دارند، موجب می شود که سطح مقاومت زنبورها افزایش و در برابر حملات مختلف مقاومتر شوند. زنبورهای عسل ملکه معمولا با 12 شریک جنسی متعدد در عرض چند دقیقه جفت گیری می نماید و برخی تا 20 شریک جنسی. اما این ها رکورد محسوب نمی شوند. زیرا نوعی زنبور عسل ملکه در آسیا می تواند با بیش از 100 شریک جنسی نر، جفت گیری نماید.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn