عسل طبیعی | عسل 24


یکشنبه, 11 خرداد 1399

تاریخچه زنبور عسل

آنچه تاكنون مسجل شده اين است كه زنبور عسل خيلي پيش از انسان در روي زمين بوجود آمده و زندگي مي‌كرده است.

 

اولين اثر وجودي انسان در روي زمين كه در كاوشهاي  زمين شناسي تاكنون بدست آمده متعلق به 000/600 سال  پيش است و حال آنكه همين كاوشهاي علمي در اعماق زمين‌ نشان مي‌دهند كه زنبور عسل حدود 150 ميليون سال پيش وجود داشته ومشغول فعاليت وزاد وولد بوده است منتها با اين تفاوت كه در  آن زمان  فاقد يك زندگي اجتماعي بوده ومثل خيلي از زنبورهاي غير عسلي امرزوي زندگي انفرادي  داشته و هر زنبور لانه مخصوص خود را ساخته و در آن زندگي مي كرده است.حدود 50 ميليون سال بعد از دوره رشد وتكثير شديد گياهان و گل دادن آنها شروع شد. زنبورها از حالت انفرادي خارج و زندگي اجتماعي را ترجيح دادند وجمعيتها را بوجود آوردند.

نزديك به 25 ميليون سال پيش يعني زماني كه كوههاي پيرنه، آلپ،  كارپات، قفقاز، البرز وسرانجام هيماليا تشكيل شدند ازدياد شديد همه حشرات از جمله زنبور عسل فرا رسيده  بود. از اين زمان وحتي از 40 ميليون سال پيش اثراتي از زنبور عسل به صورت سنگواره بدست آمده كه اكنون در موزه‌هاي مختلف از جمله موزه زنبور عسل شهر وايمارWEIMAR  در آلمان نگهداري مي‌شوند.

شكل زنبور عسل وكندوهاي گلي روي سنگ نوشته زمان فراعنه مصر كه 4000 سال پيش حكاكي شده نشان مي‌دهد كه مصريها در آن زمان از اين موضوع اطلاع داشتند كه براي برداشتن  عسل از كندو بايد به زنبورها دود داد تا كندو از زنبور خالي گردد. در مقبره يكي  از فراعنه مصر مقداري عسل پيدا شد كه بعد از 4000 سال هنوز قابل خوردن بود.

بابليها وسومريها و ايلاميها كه همه همسايگان ايران زمان ماديها وقبل از آن مي‌باشند در نوشته هايشان بارها از زنبور عسل نام برده‌اند.

آثار بدست آمده در سوئد نشان مي‌دهد كه در كرانه‌هاي  جنوبي وغربي اين كشور حدود2000 سال پيش زنبور عسل مي‌زيسته ومردم نيز از عسل  آن استفاده مي‌كردند.

در روي دسته يك كارد مفرغي كه حدود1200 سال قبل از ميلاد در لرستان ساخته شده بود شكل برجسته زنبور عسل ديده مي‌شد. اين كارد در موزة شهر بروكسل نگهداري  مي‌شود. بنابراين بايد معتقد شويم كه ايرانيها در آن تاريخ زنبور عسل را مي‌شناختند و از عسل آن استفاده مي كردند.

حدود سال 350 قبل از ميلاد مسيح ارسطو دانشمند معروف  يوناني ومعلم اسكندركبير كتابي در باره زنبور و زنبورداري وهمچنين از بيماريهاي زنبور نوشت كه اولين كتابي بود كه در سالهاي قبل از ميلاد وحتي قرنها بعد از ميلاد به رشته تحرير درآمده . وي مي‌دانست  كه عسل را زنبورها از شهد گلها تهيه وجمع آوري مي كنند.به عقيده ارسطو بهترين عسل ، عسل آويشن THYMILAN  بود.

قسمتي از كتاب وارو VARRO دانشمند رومي كه در سالهاي 116 تا 27 قبل از ميلاد مي‌زيسته راجع به زنبور عسل بود. هموطن ديگر وي پلينيوس POLINIUS كه از 23 تا 79 بعد از ميلاد زندگي مي‌كرده و از طبيعي‌دانهاي معروف  روم است نيز كتابي دربارة زنبور عسل نوشته و درآن عده‌اي از گياهان عسل خيز را نام برده است.

شارلماني CHARLEMAGNE  امپراطور بزرگ اروپا در سال 800 ميلادي اولين زنبورستان  باكندوهاي سبدي را دريكي از مزارع خودش ايجاد كرد وبعلاوه دستور داد كه در تمام مزارع ، زنبورداري معمولي شده و در هر مزرعه اجباراً  چند كندو براي توليد عسل نگهدارند.

 قرون وسطي سالهاي پررونق زنبورداري وتوليد عسل در تمام اروپا بود وبيش از همه كشيشها به كارزنبورداري مي‌پرداختند ولي در سالهاي 1500تا1600 ميلادي رونق خود را از دست داد. زيرا قيمت شكر بشدت پايين آمد و مردم براي تهيه شيريني‌ها بيشتر روبه شكر آوردند.

اولاس ماگنوس OLAUS MAGNUS كه در زمان گوستا وازا پادشاه قدرتمند وايجاد كننده كشور سوئد مي‌زيسته در سال 1555 ميلادي كتابي  در باره وضع زنبورداري در سوئد به رشته تحرير درآورد.

در 1568 نيكل ياكوب NIKEL JAKOB اولين كتاب خود آموز پرورش زنبور عسل به زبان آلماني را نوشته ومنتشر كرد.

باتلر BUTLER محقق انگليسي در سال 1609 نشان داد كه در داخل كندو حكومت ماده‌ها (ملكه ) برقرار است. مالپيگي MALPIGHI ايتاليائي كه در سالهاي 1628 تا 1694 زندگي  مي‌كرده ساختمان داخلي بدن زنبور عسل را براي اولين بار تشريح نموده وكتابي  هم در اين باره از خود به يادگار گذاشت.

سوامردام (SWAMMERDAM ) ا 1637 - 1685   در هلند وضع توليد مثل زنبورها وملكه را كشف نمود.

رنه آنت ((RENE ANT ا1683 تا 1757 در فرانسه كندويي با جدار ، شيشه‌اي درست نموده وبه مطالعة زندگي زنبورها در داخل كندو پرداخت. وي كشف نمود كه برخلاف عقيده باتلر انگليسي ، ملكه حاكم بر زنبورها نيست بلكه فقط مادر تام زنبورهاي داخل كندوي خودش است.

در سوئيس فرانس هوبر ((FRANZ HUBERا 1750-1821 كه از دو چشم نابينا بوده به  كمك متسخدمش كندويي با قابهاي متحرك ساخته بدين وسيله زندگي داخلي زنبورها را بهتر ودقيقتر تحت مطالعه قرارداد. اين اولين كندو با قاب متحرك بود كه در تاريخ ساخته شد ولي وي از آن فقط براي مطالعه استفاده كرد و حال آنكه فقط 30 سال پس از مرگش  بهره‌برداري از اين كشف  به منظور تجارت آغاز و اساس زنبورداري مدرن برروي آن  پايه گذاري شد. هموطن ديگر ويKARL BONNET   (سوئيسي) در 1762 وضع باكره‌‌زايي ملكه را كشف نمود.

پروكوپوويچ (PROKOPOWITSCH)ا 1775-1850 اولين مدرسه زنبورداري در روسيه( اوكراين ) را تأسيس وبعلاوه قابهاي كوچك نيم‌كيلوئي عسل را ساخته وبه بازار عرضه  نمود.

كشيش آلماني دكتر يوهان چيرسن JOHAN DZIERZON))ا 1811-1906 كه بزرگترين شخصيت درتاريخ زنبورداري آلمان است بعد از يك سلسله آزمايش كشف نمود كه تمام نرها از تخمهاي بارور نشده توليد مي گردند.

در سال 1851 لانگستروت LANGSTROTH  در امريكا پس از تكميل كردن اختراع وكشف ديگران در ساخت كندو با قابهاي متحرك، اولين زنبورستان با كندوهايي كه همگي داراي قابهاي متحرك بودند را ايجاد نموده وپس از انجام آزمايشهاي لازم ومطمئن شدن از  اقتصادي‌تر بودنش آنرا به بازار عرضه ودر سطح تجاري عموميت داد.بازماندگان همين  خانواده پس از گذشت چند نسل هنوز هم در امريكا به كار زنبورداري وخصوصاً پرورش  زنبور عسل در سطح جهاني وبين ‌المللي ادامه مي‌دهند. اختراع يا كشف قابهاي متحرك بدون  شك مهمترين كشف در تاريخ زنبورداري است بطوري كه با ورودش به ميدان، تمام اصول زنبورداري قديم زيرو رو شده وجايش را به زنبورداري مدرن امروزي داد.

در 1857 يوهان مهرينگ JOHAN MEHRING))ا 1816-1876 در آلمان ديواره مومي را اختراع كرده وبه كمك وسايل مصنوعي آنرا ساخت.

بارون فرانس فن هروشكا FRANZ VON HRUTSCHKA اهل مجارستان در سال 1865 اكستركتور را براي جدا كردن عسل از موم با استفاده از قوه گريز از مركز ساخت.

در 1882 يك ساعت ساز آلماني به نام وانكلر WANKLER دستگاه توليد ملكه بطور مصنوعي را درست كرد كه امروزه هم اساس توليد ملكه بطور مصنوعي برروي همان  اصول قرار داشته وبراي اين كار از همان دستگاه ها با كمي تفاوت وتكميل شدنش استفاده مي‌كنند.

در 1923 پروفسور كارل فون فريش KARL VON FRISCH اهل اطريش موفق به كشف  طرز حرف زدن زنبور عسل گشته وبه همين  دليل هم در سال 1973 برندة جايزه نوبل شد.

درسال 1956 دانشمند روسي ترياسكو TRJASKO ثابت كرد كه ملكه در پرواز جفتگيري  هميشه با چندين نر جفتگيري مي‌كند و بدين طريق بر عقايد قبلي مبني براينكه ملكه در زندگي فقط با يك نر جفتگيري مي‌كند خط بطلان كشيد.

ودر كتابهاي آسماني نيز از عسل وزنبور عسل ياد شده است.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن نظر

کلیه نظرات (بغیر از تبلیغاتی و غیراخلاقی)منتشر خواهند شد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط