کشف فسیل زنبور عسل

فسیل زنبور عسل مربوط به ۱۴ میلیون سال قبل در آمریکا کشف شد (ucanr.org/.../index.cfm?tagname=Science%20News)  فسیل فوق توسط   Michael Engle  از دانشگاه کانزاس می باشد محققان معتقدن که نژاد زنبور فوق nearctica   و  منقرض شده است

 

 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn