زنبور داری در یک نگاه

Sample image

مقدمه:

 زنبور داري نظير دامداري يك از رشته هاي كشاورزي محسوب مي شود و داراي قدمت تاريخي بسيار زيادي است در كشور ما نيز با توجه به فوايد و سود سرشار حاصله از آن اشتغال به اين حرفه در بسيار از مناطق رواج دارد.

لذا در شرايطي كه روند تلاشهاي اقتصادي در مسير خودكفايي و استفاده بهينه از سرمايه گذاري نيروي كار استوار است و ايجاد فرصت هاي اشتغال مولد در كمترين مدت و با سرمايه اندك مورد تاييد قرار مي گيرد،‌ توجه به اين رشته شغلي و درآمد نسبتا بالاي آن ضرورت مي يابد.

 

مراحل انجام كار:

در ماه فروردين، اول بهار با شروع گل بيدمشك مدت سه هفته روزانه به هر گروه زنبور يك هشتم ليتر شربت مي دهند تا ملكه را به فعاليت بيشتر وادار نمايند.در محل نگهداري كندوها وجود چند اصله نهال بيدمشك به علت داشتن گرده فراوان بخصوص از جنس مرغوب در افزايش قيمت كالا اثر معجزه آسايي دارد. هر جا در كندو خالي باشد بتدريج نخست شان،‌ بعد ديواره آويزان مي نمايند.
روي كندوهايي كه 10 قاب پر از زنبور دارند طبقه دوم مي گذارند.
به توليد زنبورهاي نر از كندوهاي پرمحصول توجه مخصوص داشته و نرهاي گروه ضعيف را قبل از تولد از بين مي برند.مواظبت مي نمايند تا جمعيت درون كندوها هميشه غذاي كافي داشته باشند. جمعيت هاي ضعيف را با قوي متحد مي كنند تا قادر به توليد عسل گردند تا بدينوسيله از شيوع بيماري در محل پرورش زنبور در امان بمانند.
در ارديبهشت ماه، هوا در اين ماه نسبتا گرم مي شود. سمپاشي درختان ميوه از مدتي قبل آغاز شده هنوز ادامه دارد سمپاشي در شكوفه دختان چه از نظر زنبور داري چه از نظر باغداري غلط است و بايد قبل از بازشدن گلها يا پس از ريختن آنها انجام گيرد.
براي جلوگيري از تخم ريزي قاب نوار دار داخل كندو آويزان مي كنند.
وقتي كه كندو 10 قاب پر از زنبور داشت طبقه دوم را رويش مي گذازند.
در صورت بروز يبوست بوسيله آب يا شربت زنبورها را معالجه مي كنند.
تعويض ملكه در همين ماه انجام مي گيرد.
در ماه خرداد، در بسياري از استانهاي كشور هنوز فصل گلهاي عسلخيز است.
جمعيت ها در اين فصل به حداكثر رشد خود رسيده و شروع به تخم ريزي مي كنند.عسل دادن به نوزاد در سه روز اول باعث فرار جمعيت از كندو مي گردد.
در تير ماه در كشور،‌نقطه ضعف در زنبور داري كاهش باران و در نتيجه كم شدن گياهان عسلخيز وحشي است پس از پايان گل، كندوها را به نقاط ديگري كه پر از گل است مهاجرت مي دهند.
پس از انتقال كندو به نقطه مورد نظر يك بررسي دقيق از داخل آن مي نمايند.
در مرداد ماه،‌كار عسل آوردن در اطراف تهران به پايان مي رسد.
تعداد تخمهايي كه ملكه در روز مي گذارد علاوه بر طول روز نسبت مستقيم با مقدار شهد و گرده اي دارد كه روزانه زنبور ها وارد كندو مي كنند.
زنبورداران در اين ماه و يا حتي در تمام سال با كم شدن فعاليت تخمگذاري ملكه، به كمك تغذيه مصنوعي مبارزه مي كنند.
در ماه شهريور آخرين انتقال كندوها به مكان اصلي كه پاييز، زمستان و بهار در آنجا قرار خواهند داشت انجام مي پذيرد.

شانهاي سياه را از كندو برداشته و شانهاي نيمه تازه به جايشان آويزان مي كنند.
قابهاي پر از گرده را نزديك نقطه اقامت زنبور در داخل كندو آويزان مي كنند تا فاسد نشوند.در مهر ماه:‌ آخرين محصول عسل را از كندو بر مي دارند و ملكه را تعويض مي نمايند.

خصوصيات يك كندو آنست كه :

ازورود زنبورهاي مهاجم جلوگيري كند. مقاوم در برابر اثرات مخرب نور خورشيد و باران باشد. مانع از نفوذ موريانه ها گردد.

چند نكته راجع به زنبورداري :

 1-رنگ كندوها را اغلب به علت تشخيص بهتر آنها و انعكاس حرارت و جلوگيري از نفوذ گرما به داخل كندو سفيد انتخاب مي كنند.

 2- فضاي مورد نياز براي فعاليت هر زنبور در كندو حدود 8 ميلي متر مي باشد.

 3- زنبورها از رنگهاي سياه و قهوه اي خوششان نمي آيد و در هنگام كار از بكار بردن وسايل اين رنگي بايد خودداري كرد.

ميزان اشتغالزايي:  يك نفر زنبور دار و 2نفر كارگر

آموزش مورد نياز: اصولا زنبورداري به تخصص خاصي نياز ندارد و مدت 15 روز آموزش براي اينكار كافي است.

مدت زمان آموزش مورد نياز : 4 ماه

فضاي لازم براي كارگاه: زنبورداري نيازي به داشتن جا و مكان ثابتي ندارد هر جا كه درختان و گلها شكوفه كند كندوها را اسكان داده و يا از باغدار و زارع، آن منطقه را به طور موقتي اجاره مي كنند


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn