درمان بیماریهای گوش با عسل 24

درمان دمل داخل گوش

برگ درخت سرخ را جوشانده و با عسل خالص مخلوط کرده و روزی چند بار هر بار دو قطره در گوش بچکانید.

 عسل طبیعی

 

درمان بند آمدن چرک گوش

برگ درخت زیتون را ساییده با عسل مخلوط کرده در گوش بگذارید چرک بند می آید.

 

درمان درد گوش با عسل 24

روشهای  درمان

الف-آب انار را جوشانده با عسل 24 مخلوط نموده در اطراف گوش بمالید.

ب-نعناع تازه را کوبیده و آب آن را بگیرید و با عسل مخلوط نموده روزی سه بار در گوش بچکانید.

ج-رب انار را با عسل مخلوط نموده و در گوش بچکانید درد گوش بر طرف خواهد شد.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn