دفع سردیها و سموم از بدن با عسل 24

 

ب-خوردن پودر شوید(شبت) با عسل جهت رفع سموم مؤثر و کمک به قی و اخراج اخلاط غلیظ از معده است.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn