بالکسا عسل 24 | عسل واقعا طبیعی


Saturday, 24 June 2017
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

  

سری کوهی

ASAL24 - MOUNTAIN 1750 | عسل 24 کوهی 1750 گرم 
1750گرم / 129800 تومان

ASAL24 - MOUNTAIN 650 | عسل 24 کوهی 650 گرم 
650گرم / 51600 تومان

ASAL24 - MOUNTAIN 350 | عسل 24 کوهی 350 گرم
350 گرم / 30800 تومان

ASAL24 - MOUNTAIN 230 | عسل 24 کوهی 230 گرم
230  گرم / 20500 تومان

عسل ممتاز کوهستانی 
محصول کاملا نایاب و بهترین کیفیت عسل موجود در دنیا
استفاده ویژه درمانی، زیبایی و غذایی

سری ممتاز

ASAL24 - Premium 1750 | عسل 24 ممتاز 1750 گرم
1750گرم / 66500 تومان

ASAL24 - Premium 650 | عسل 24 ممتاز 650 گرم 
650گرم
/27300 تومان

ASAL24 - Premium 350 | عسل 24 ممتاز 350 گرم
350گرم/ 15750 تومان

 

عسل 100% طبیعی و خالص با تضمین 100% خالص و طبیعی بودن

 

         
محصولات عسل 24 متضمن سلامت خانواده ها
 نسخه قابل پرینت: صفحه اول / صفحه دوم

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn