بالکسا عسل 24 | عسل واقعا طبیعی


Saturday, 24 June 2017
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_users, 1

 

بانک ملی ایران، سیبا بنام مهدی عباسی اوجاق
 0100968891003 

 ***

 شماره کارت های بانکی جهت واریز کارت به کارت:

شماره کارت سیبا بنام مهدی عباسی اوجاق
6037991120238781

شماره کارت بانک ملت بنام مهدی عباسی اوجاق
6104337987346606

شماره کارت بانک سامان– بنام شرکت فناوری اطلاعات عسل
6219.8610.2481.5473

شناسه شبا:
IR25-0120-0100-0000-3187-7554-95

نماینده عزیز، جهت تسریع انجام امور مرتبط با شما بعد از واریز مبلغ، بصورت تلفنی و یا شماره پیامک: 3000122045 مبلغ و شماره پیگیری را به همراه نام خود اطلاع دهید تا بلافاصله امور مرتبط با سفارش شما انجام پذیرد.Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
ASAL24™ | "Only Rare Honey"® Products خدمات و پشتیبانی شماره حسابها