درباره "عسل ۲۴"

 

ASAL24 - NATURAL HONEY

Increasing of population caused the increasing need to food and increasing of need to food caused to increasing need to industrial packing and cutting the relation of human with nature. Corruption of foods caused to many ways of industrial and unhealthy production, in fact many of foods because of increasing of staying changed to the unhealthy foods. Unhealthy foods ...the foods that at first was healthy but because of packing changes to unhealthy

افزایش جمعیت، افزایش نیاز به غذا را در پی داشت، و افزایش نیاز به غذا افزایش نیاز به بسته بندی صنعتی و قطع ارتباط طیف وسیعی از انسانها با طبیعت را در پی داشته است. فساد پذیری خوراکی ها باعث بوجود آمدن انواع روشهای فرآوری صنعتی و ناسالم شده و در حقیقت اکثر خوراکی ها جهت ماندگاری بیشتر تبدیل به یک ماده ناسالم شده اند. غذاهای ناسالم... غذاهایی که در ابتدا سالم هستند ولی بعد از بسته بندی ناسالم می شوند.

 

About 12 years ago we thought more about this issue .what we could do to pace in the way of healthy foods.

حدود 12 سال پیش این مساله خیلی درگیرمان کرد.. برای گام برداشتن در مسیر سلامت غذایی بشر چه می توانستیم بکنیم..

 

We started working and we had consolation with many of specialized. We asked the opinion of customers. We studied the need of the world and the ability of our zone then we gathered the information

دست به کار شدیم.. با افراد و متخصصان زیادی مشورت کردیم.. نظر سنجی کردیم.. نیاز روز جهان را مطالعه کردیم.. توانایی های منطقه خودمان را بررسی کردیم.. و سپس اطلاعات را جمع بندی کردیم..

 

Treasure for humanity...with the thousands of pharmaceutical, cure and beauty uses that because of lack of packing was unknown and not in the resort of the public. The honey that millions of people needs it.

به نظر می رسید هدف ما مشخص شده بود.. راه حل نیز سریع یافت شد.. عسل طبیعی سبلان.. گنجی برای بشریت.. هزاران خاصیت دارویی، درمانی و زیبایی.. که بعلت عدم بسته بندی گمنام بوده و در دسترس همگان نبود.. عسلی که میلیونها انسان به آن نیاز دارند..

 

The climate situation of the SABALAN is one of the cleanest in the world and fortunately in this zone we have not implication industrial and one of the best food production of the world produces here. The only food product of the world that never will be rotten. So there is no need for industrial production. The delicious food with the incomparable pharmaceutical, cure and beauty uses.

از لحاظ آب و هوایی منطقه سبلان یکی از پاک ترین مناطق جهان است و خوشبختانه در این منطقه صنایع آلاینده وجود ندارد و یکی از با کیفیت ترین و نفیس ترین محصولات غذایی جهان نیز در این منطقه تولید می شود. تنها محصول غذایی در جهان که هیچ وقت فاسد نمی شود و بنابراین نیاز به فرآوری صنعتی نیز ندارد، غذایی نه تنها خوشمزه بلکه دارای خواص دارویی و زیبایی بی نظیر.

 

 There was no reason for waiting... we started work for reaching one of the incomparable foods of the world to the all human in the world. Immediately after the starting work and collecting satisfaction of the customers and many researches that never stopped we understood that we can create pharmaceutical, cure and beauty productions with the natural honey and always we can develop this.

دلیلی برای تامل نبود.. دست به عمل زدیم تا یکی از کمیاب ترین غذاهای جهان را به دست جهانیان برسانیم.. بلافاصله بعد از شروع کسب و کار و بعد از کسب رضایتمندی بسیار بالای مشتریان و تحقیقاتی که هیچ زمانی متوقف نشده است به این نتیجه رسیدیم که انواع محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی را نیز با عسل طبیعی که در اختیار داریم، می توانیم بوجود بیاوریم و زیر ساخت خود را دائما توسعه دادیم.

 

 After more studding we chose the commercial name of balexa(tm) as the main brand and we choose the name of spectra of the natural honey production ASAL24(tm). The natural honey that is actually like 24 fineness gold and is available for people in the 24 hours in the day.

پس از بررسی های فراوان نام تجاری balexa بعنوان برند مادر انتخاب شد و نام طیف محصولات عسل طبیعی خود را ASAL24 قرار دادیم. عسل طبیعی که در حکم طلای 24 عیار می باشد و بصورت 24 ساعته در اختیار جهانیان می باشد.

 

 ASAL24™ now is born.

And its aim is increasing people's level of health with the use of the one of the best honeys in the world. We set very difficult standards for our self and our research and develop teams always works. The only thing that arrives to the ASAL24 factory is natural honey and the only thing that exits is the natural honey. In order to reaching one of the best foods in the best way to the customers in the ASAL24 factory the natural honey just becomes filtration and packing and nothing else.

We believes this way and aim and with each other we are trying to walk in the way of reaching our goals.

عسل 24 حالا متولد شده است..

و هدف خودش را "ارتقای سطح سلامتی افراد با مصرف یکی از بهترین انواع عسل موجود در دنیا" قرار داده است. استانداردهای به شدت سخت گیرانه ای برای خود تدوین کرده ایم و تیم تحقیق و توسعه ما بصورت مستمر در حال فعالیت است. تنها ماده ای که وارد کارخانه عسل 24 می شود عسل طبیعی است و تنها ماده ای که از آن خارج می شود نیز عسل طبیعی است و تمام. در کارخانه عسل 24 عسل طبیعی فقط تصفیه و بسته بندی می شود تا یکی از بهترین خوراکی های جهان در بهترین حالت ممکن به دست مصرف کننده نهایی برسد.

ما به این مسیر و به این هدف ایمان داریم و در کنار هم در تلاشیم که گام‌هایی مؤثر در جهت تحقق آن برداریم.

 

 

مدیران و سمت های اجرایی عسل 24

- مدیریت عامل (مهدی عباسی)  mehdi [at] balexa.org

- سرپرست بازرگانی (لیلا بخشی) sales [at] balexa.com

- سرپرست تولید (علی عباسی) product [at] asal24.com

- مالی و حسابداری (خانم عزیزی) fi [at] asal24.com

- مسئول هماهنگی (خانم درخشان) ha [at] asal24.com

- امور بین الملل منطقه اروپا (شهرام جعفرزاده) int [at] asal24.com

- پشتیبانی کیفیت (خانم سلیمانی) support [at] asal24.com

- رسانه ها (فرشاد برادران) media[at] asal24.com

- مسئول سفارشات(خانم درخشان) sales [at] asal24.com

- کشورهای حاشیه خلیج فارس (آقای نخ زری) arabian [at] asal24.com


16 Votes4.85