ASAL24

شنبه, 11 تیر 1401

درخواست اخذ امتیاز صادرات کالا

ویژگی های کلی فرانشیز را می توان چنین بیان نمود:

 1-    اساس فرانشیز بر پایه مالکیت حقوقی است که دارای ارزش مادی و تجاری بوده، مورد حمایت قانون قرار دارند و به طور کلی تحت عنوان حقوق مالکیت فکری و معنوی قرار می گیرند. اصلی ترین مواردی که تحت شمول حقوق مالکیت فکری و معنوی قرار می گیرند، شامل: حقوق انحصاری ثبت شده، کپی رایت، علائم تجاری، نام های تجاری، طرح های صنعتی، اسرار تجاری و صنعتی و اطلاعات با ارزش هستند؛ یعنی مواردی که در تمامی تعاریف، موضوع قرارداد فرانشیز معرفی شده اند. همین ارتباط بنیادی است که باعث شده حقوق مالکیت معنوی و فکری یکی از اصلی ترین منابع قوانین و حقوق فرانشیز باشد.

2-    قرارداد فرانشیز قراردادی است مستمر، با یک همکاری دوجانبه در طول حیات آن؛ مدیریت و اجرا از سوی گیرنده ی امتیاز و ترسیم راهبرد فنی و کیفی و مشاوره و حمایت از سوی اعطا کننده ی امتیاز.

3-    دانش تجربی که جزئی ثابت در تمامی تعاریف است، به معنای آموخته ها، تجربیات، نتایج آزمایش ها، یافته های علمی، ابداعات، اختراعات و ... است که اعطا کننده ی امتیاز در طول فعالیت خود به آنها دست یافته یا با آنها مواجه شده است و باید آنها را در هنگام انتقال فرانشیز به گیرنده ی امتیاز منتقل نماید تا گیرنده امتیاز بدون نیاز به اینکه راه رفته را دوباره خود بپیماید، اقدام به فعالیت موفقیت آمیز نماید.

4-    گیرنده ی امتیاز مجاز به انجام هیچ گونه تغییری در مورد فرانشیز نیست. حفظ یکنواختی محصول در سراسر بازارها از اهداف اصلی این روش است، به طوری که محصولات ارائه شده تحت فرانشیز با محصولات اصلی هیچ گونه تفاوتی ندارند و مصرف کنندگان قادر به تمییز بین این دو نیستند.

5-    گیرنده امتیاز پس از دریافت آن، جانشین اعطا کننده ی امتیاز در منطقه ی مورد توافق و دارای حق انحصاری در آن مورد می شود و هیچ کس دیگری ( جز در صورت خلاف آن و یا با موافقت گیرنده) حق انجام آن فعالیت را در آن محدوده و سرزمین ندارد.

6-    ممکن است اعطا کننده ی امتیاز خود هیچ گونه سابقه ی فعالیت عملی در مورد فرانشیز مورد نظر نداشته باشد. این امر بیشتر در مواردی پیش می آید که اعطا کننده ی امتیاز اقدام به طراحی سیستم خاص برای بهره برداری می نماید که می تواند شیوه ای نوین در امر تجارت، اختراعی جدید، روشی نو در ارائه خدمات و ... باشد.

7-    بازرسی و نظارت مستمر از سوی اعطا کننده امتیاز، هم حق و هم وظیفه اوست که باید به منظور حفظ استاندارد ها و شکل و کیفیت محصول انجام شود، تا کیفیت بد تولیدات و خدمات باعث آسیب به شهرت صاحب حق و همچنین خود حق مالکیت معنوی نشود.

8-    سرمایه گذاری اقتصادی طرح، بر عهده گیرنده امتیاز است و اعطا کننده ی امتیاز ( جز در موارد خاص) هیچ گونه تعهد مالی بر عهده نمی گیرد و بالتبع کلیه درآمد حاصل شده نیز متعلق به گیرنده امتیاز است.

9-    اعطای امتیاز از سوی صاحب حق در قبال عوض مالی صورت می گیرد؛ به این صورت که در قبال انتقال حقوق مالکیت معنوی، در ابتدا مبلغی به عنوان حق فرانشیز از سوی گیرنده پرداخت می شود و در طول حیات قرارداد نیز اعطا کننده به طور مستمر مبلغی به عنوان حق التألیف دریافت می کند( معمولاً بین 2 تا 10 درصد).

10- شهرت جهانی، معروفیت نام و علامت تجاری، سابقه، میزان تولید و سرمایه ی صاحب اصلی امتیاز، تبلیغات وی و ... نقش بسیار مهمی در تعیین ارزش قرارداد و همچنین موقعیت آینده ی گیرنده ی امتیاز دارد.

 صادرات عسل 24

تعهدات اعطا کننده ی فرانشیز

 1-   اعطای امتیاز: اصلی ترین تعهد اعطا کننده ی امتیاز، اعطای امتیاز قانونی، مشخص و بدون مشکل به گیرنده ی امتیاز است. حقوقی که اعطا می شود، باید به طور قانونی ثبت شده باشد و اعطا کننده ضامن اعتبار این حقوق است. این انتقال همچنین حق استفاده از این امتیازات و حقوق را نیز در بر می گیرد. این قید برای جلوگیری از بروز تفاسیر و اختلافات احتمالی لازم است.

2-   انتقال دانش تجربی و فنی: این تعهد در واقع مکمل وظیفه ی قبل است. انتقال امتیاز بدون انتقال تجربیات و دانش فنی در خصوص موضوع فرانشیز بی فایده است و اگر قرارداد فرانشیز فاقد قید انتقال تجربیات و دانش تجربی باشد، قرارداد لغو و غیر قابل اجرا خواهد بود. گیرنده ی امتیاز بر پایه ی این دانش و تجربه ساختار عملیاتی خود را بنا کرده و به پیش می برد.

3-   مشاوره و یاری رسانی: اعطا کننده ی امتیاز موظف است در طول حیات قرارداد( قبل از شروع به کار تا هنگام فسخ قرارداد) گیرنده را در زمینه های مختلف مربوط به فرانشیز مورد مشاوره قرار دهد. این مشاوره امور متعددی، ازجمله مسائل بازرگانی، فنی، تکنولوژیک، بازاریابی، حقوقی و ... را در بر می گیرد. همچنین وی باید از کمک رسانی به گیرنده در شرایط عادی و به ویژه در شرایط بحرانی کوتاهی نکند؛ برای مثال، در یافتن محل مناسب برای فعالیت، یا در ایجاد ساختار فعالیت، به او کمک کند، یا در شرایط فورس ماژور فوراً تشکیلات وی را یاری نماید.

4-   حفظ انحصاری گیرنده ی امتیاز: هدف گیرنده ی امتیاز از ورود به شبکه ی فرانشیز، منفعت و سود بری است و این مهم در صورت انحصاری نبودن فعالیت وی محقق نمی شود. معمولاً تمامی قراردادهای فرانشیز به صورت انحصاری منعقد می شوند و اعطا کننده ی امتیاز متعهد می شود که در سرزمین مورد عمل گیرنده ی امتیاز به شخص دیگری فرانشیز اعطا نکند. انحصار گیرنده ی امتیاز گاهی فعالیت اعطا کننده ی امتیاز را نیز در بر می گیرد و وی نمی تواند در درون سرزمین مورد عمل گیرنده مستقلاً( در حیطه ی مربوط به فرانشیز اعطا شده) فعالیت کند.

 

تعهدات گیرنده ی امتیاز

 1-   تعهد به عدم رقابت با اعطا کننده ی امتیاز: همانگونه که اعطا کننده ی امتیاز نباید انحصار گیرنده را در مورد مناطق مورد عمل قرارداد بشکند، گیرنده نیز ملزم است محدودیت هایی را رعایت نماید. برای مثال، گیرنده نمی تواند در خارج از مرزهای منطقه مورد عمل خود به تجارت مورد نظر بپردازد؛ هم چنین وی از تجارت کالا های رقیب نیز ممنوع است. البته او می تواند آزادانه به تجارت کالاهای غیر مرتبط با فرانشیز، که در رقابت با موضوع قرارداد نباشند بپردازد( چه در داخل سرزمین مورد عمل و چه در خارج از آن)؛ مگر اینکه در توافق طرفین، خلاف آن مقرر شده باشد. ممنوعیت رقابت، معمولاً پس از ختم قرارداد نیز برای یک دوره( معمولاً یک سال) ادامه دارد.

2-   تعهد به حفظ دانش تجربی، اسرار تجاری و روش های مربوط به فرانشیز: گیرنده ی امتیاز متعهد است دانش تجربی و اطلاعاتی را که اعطا کننده ی امتیاز در باره ی حقوق مالکیت معنوی خود به او انتقال داده است، فقط در شبکه ی فرانشیز به کار گیرد و از هرگونه استفاده از آنها خارج از موضوع قرارداد بپرهیزد. هرگونه انتقال این امور به اشخاص ثالث هم، به هر نحو، ممنوع است؛ مثلاً گیرنده نمی تواند فروشگاه خود را، بدون موافقت اعطا کننده، به دیگری انتقال دهد( که موجب انتقال دانش تجربی یا دیگر حقوق مالکیت معنوی بشود). این ممنوعیت، به ویژه در دوران پس از پایان قرارداد نیز ادامه دارد.

3-   پرداخت حقوق مالی اعطا کننده: گیرنده باید حقوق مالی اعطا کننده، اعم از پیش پرداخت، حق تألیف، حق امتیاز، پورسانت و دیگر موارد توافق شده را منظماً پرداخت نماید.

4-   عمل بر طبق روش فرانشیز و تلاش برای حفظ اعتبار و شهرت و ارزش تجاری آن: فرانشیز شبکه ای است متحد الشکل و یکسان که گیرنده ی جدید نیز باید دقیقاً مطابق روش و شکل آن عمل کند و اعمال خود را در جهت حفظ و یکنواختی آن تنظیم نماید و در این راه از انجان هرگونه تغییری در ساختار شبکه، به هر شکل، بپرهیزد.

همچنین وی باید به عنوان جزئی از شبکه، تمامی تلاش خود را در جهت حفظ و ارتقای اعتبار، خوش نامی، شهرت و ارزش شبکه ی فرانشیز به کار گیرد؛ از جمله، نگهداری ذخیره ی مناسب برای پاسخگویی همیشگی به درخواست های مشتریان، تبلیغات مناسب و گسترده، توجه به نظر مشتریان و ... .

5-   پذیرش نظارت و بازرسی اعطا کننده ی امتیاز: برای هرچه بهتر انجام شدن امور، به خصوص مسائل مربوط به بند قبل، اعطا کننده ی امتیاز باید به طور مرتب اقدام به نظارت و بازرسی روند فعالیت گیرنده ی امتیاز بنماید و گیرنده نیز باید همکاری کامل را در این باره به عمل آورد. این روند به سود طرفین است. اعطا کننده از انحراف روند کار گیرنده، و در نتیجه ، ورود لطمه و زیان به کل شبکه جلوگیری می کند و گیرنده نیز با آگاهی از نواقص و کاستی ها، فعالیت و تجارت خود را بهبود می بخشد.

6-   مطلع ساختن اعطا کننده ی امتیاز: گیرنده باید اعطا کننده ی امتیاز را از هرگونه تجاوز به حقوق مالکیت فکری و معنوی ور در سرزمین مورد عمل خود، برای اقدام قانونی وی، آگاه سازد یا در صورت داشتن مجوز قانونی، خود مستقیماً اقدام کند.

ثبت درخواست امتیاز صادرات | export license

 

 

 

 

 


9 Votes4.65 

نوشتن نظر

کلیه نظرات (بغیر از تبلیغاتی و غیراخلاقی)منتشر خواهند شد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ASAL24™ | "Only Rare Honey"® Products فروش و همکاری فرمهای ثبت درخواست درخواست صادارت