درخواست امتیاز تاسیس شعبه فروشگاه اختصاصی

بجای آنکه دهها و صدها کالا در مغازه خود بفروشید و هیچ حمایتی از سوی شرکت اصلی دریافت ننمائید، فقط محصولات ما را عرضه کنید و علاوه بر معرفی و تبلیغات رایگان توسط ما از دهها مزیت و امتیاز ما نیز بهره مند شوید.. 


شرايط اختصاصي متقاضي عبارتند: 
1- عدم اشتهار به فساد و سوء سابقه موثر
2- در اختيار داشتن تملك، و يا سرقفلي و يا قرارداد حداقل 2 ساله فروشگاه مورد نظر 
3- حداقل متراژ 20 متر مربع (و در صورتیکه موقعیت مناسب باشد متراژ پائین نیز قبول می باشد)
4- موقعيت قابل قبول در سطح شهر 

 ثبت درخواست امتیاز نمایندگی و یا فروشگاه اختصاصی

 


23 Votes5.05